Vitajte

Na nasledujúcich stránkach nájdete užitočné informácie o službách, ktoré Vám môžem ponúknuť. Mojim klientom poskytujem pomoc pri riešení psychických, psychosomatických, či vzťahových problémov. Firemným klientom poskytujem koučingové služby zamerané na rozvoj osobnostného a pracovného potenciálu pracovníkov. Ponúkam tiež priestor, nástroje a podporu pre tých, ktorí sa rozhodli intenzívne a systematicky pracovať na sebapoznávaní a osobnostnom raste. Klientom hľadajúcim duševný relax a načerpanie nových síl poskytujem individuálne a skupinové programy zamerané na psychickú regeneráciu a prevenciu syndrómu vyhorenia. Oboznámenosť s rizikami, liečivým a transformačným potenciálom zmenených stavov vedomia a bohaté osobné skúsenosti s nimi mi poskytujú zázemie aj pre sprevádzanie duševnými stavmi označovanými ako psychospirituálna kríza, či integráciu psychedelických zážitkov.

Vo svojej praxi uplatňujem holistický prístup k človeku, oslovujúci telesnú, psychickú aj spirituálnu rovinu existencie. V práci s klientmi považujem za najdôležitejší vzťah postavený na vzájomnej dôvere a pocite bezpečia. V rámci vzájomných stretnutí Vám ponúkam bezpečný, nehodnotiaci priestor pre vyjadrenie Vašich emócií, pocitov a telesných impulzov, uvedomenie si strnulých vzorcov správania, skúmanie a reflexiu Vašich myšlienok, spomienok, fantázií, snov či vízií.

Každá ľudská bytosť je pre mňa neopakovateľnou individualitou, ku ktorej pristupujem s rešpektom a úctou. Verím, že Vám tieto stránky poskytnú dostatok informácii o službách, ktoré poskytujem. V prípade potreby ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať.

Ako málo vieme o tom, akí sme!
O čo menej o tom, akí by sme mohli byť!

George Gordon Byron