S čím môžem pomôcť


V rámci vzájomnej spolupráce ponúkam pomoc pri riešení problémov ako sú:

 • vzťahové, partnerské, pracovné problémy
 • opakujúce sa životné situácie, ktoré sa nedarí zmeniť
 • životné straty (odlúčenie, rozchod, rozvod, potrat, smrť blízkeho človeka,...)
 • strachy, stavy úzkosti, záchvaty paniky, nadmerná tréma
 • nízka sebadôvera, sebapodceňovanie, nadmerné pocity hanby a viny
 • bloky v oblasti sexuality
 • stres, frustrácia, stavy smútku alebo prázdnoty
 • psychické a somatické ťažkosti po traumatických udalostiach
 • psychosomatické problémy – telesné ťažkosti bez medicínsky vysvetliteľnej príčiny (bolesti hlavy, zažívacie ťažkosti, bolesti chrbtice, napätie a bolesti vo svaloch, znížená imunita, chronická únava,...)
 • vyhorenie, vyčerpanosť a nedostatok energie
 • problémy so spánkom (nespavosť, nepríjemné sny, nočné mory,...)
 • integrácia zážitkov zo zmenených stavov vedomia (psychedelické zážitky, flashbacky, meditačné stavy, nespracované zážitky z ezoterických, šamanských, duchovne alebo sebarozvojovo zameraných seminárov,...)
 • psychospirituálna kríza

Naša vzájomná spolupráca sa môže týkať aj nasledujúcich oblastí:

 • pracovný koučing
 • psychická regenerácia a prevencia syndrómu vyhorenia
 • asistované sebapoznávanie
 • podpora osobnostného rastu
 • riešenie existenciálnych tém: hľadanie zmyslu, vlastnej identity, naplnenia alebo nového smerovania v živote,...