O mne

Jaroslav FarkašUž v období dospievania sa u mňa začal prejavovať nesmierny záujem o skúmanie hlbín ľudskej duše, ktorý vyústil v štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na univerzite som sa výskumne venoval problematike závislosti od počítačových online hier (žáner MMORPG). Výsledky môjho výskumu som zhrnul vo svojej diplomovej práci Závislosť od MMORPG a osobnostné črty hráčov, za ktorú som bol ocenený pochvalným uznaním dekana.

Počas štúdia som prichádzal do kontaktu s mnohými psychologickými smermi, ktorých podnety obohatili moje chápanie fungovania ľudskej psychiky. V súčasnosti sa hlásim k tzv. integratívnemu prúdu, ktorý sa snaží prepájať poznatky rôznych, jednostranne orientovaných, navzájom súperiacich psychologických smerov. V mojej vlastnej integrácii sa opieram predovšetkým o poznatky psychoanalýzy, humanistickej a transpersonálnej psychológie, príspevky postmoderných konštruktivistických prístupov a súčasný výskum v oblasti neurobiológie. O mojom prístupe sa viac dočítate v sekcii Môj prístup.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia som nastúpil ako psychológ do Rodinného detského domova v Kocuriciach, kde som pracoval s profesionálnymi rodičmi a deťmi s rôznymi emočnými problémami. Vyskúšal som si aj prácu v Kontaktnom centre v Olomouci s dlhoročnými intravenóznymi užívateľmi drog. Po návrate na Slovensko som pôsobil ako psychológ Centra podpory profesionálnych rodín pri Detskom domove v Trnave. Limity poskytovania pomoci v rámci inštitucionalizovanej starostlivosti ma napokon priviedli k založeniu súkromnej konzultačnej praxe, v ktorej svojim klientom poskytujem vysoko kvalitnú starostlivosť s najvyššou mierou diskrétnosti. Som tiež spoluzaklateľom Českej psychedelickej společnosti (CZEPS), kde som v rokoch 2016 – 2020 pôsobil i vo vedení organizácie a spoluzakladateľom Psychedelickej kliniky Psyon v Prahe. Vyučujem v rámci univerzitného kurzu Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Členstvo v odborných organizáciách:

2015 – trváČeská psychedelická společnost (CZEPS)

Vzdelanie:

2005 – 2010Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
- štúdium jednoodborovej psychológie, ukončené s vyznamenaním

Výcviky, kurzy:

2019Workshop Psychedelic Psychotherapy & Holotropic Breathwork
- Beyond Psychedelics, Praha
- Lektor: Friederike Meckel Fischer (CH)
2018Workshop Psychedelic Integration
- Beyond Psychedelics, Praha; The Center For Optimal Living, New York
- Lektori: Ingmar Gorman (USA), Elizabeth Nielson (USA)
2018Workshop integrácie psychedelickej skúsenosti
- Slovenská psychedelická spoločnosť, Bratislava
- Lektor: Marc Aixalà (ES)
2017Kurz sittera pre asistovaný výskum psychedelík
- Česká psychedelická společnost, Praha
- Lektori: Michael Vančura, Petr Ostrčil, Stanislav Kudrle
2014 – 2016Kurz teórie psychodynamickej psychoterapie
- Brněnský institut psychoterapie, Brno
- Rozsah: 120 hodín
2011 – 2017Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v biodynamickej body-psychoterapii
- Institut psychoterapie zaměřené na tělo, Praha; Europäische Schule für Biodynamische Psychologie (E.S.B.P.E.), Gronenberg, Nemecko
- Lektori: Eli Weidenfeld (DE), Ebba Boyesen (FR), Mona Lisa Boyesen (DK) Květa Palusková, Tomáš Morcinek
- Rozsah: 1040 hodín
2011 – 2012Akreditovaný výcvik v 3D koučingu
- Európska asociácia profesionálnych koučov, Piešťany
- Lektori: Oldřich Tegze, Ferdinand Podoba, Jan Soukup, Ivana Galová
- Rozsah: 180 hodín
2011 – 2012Akreditovaný kvalifikační kurz – Psycholog ve zdravotnictví
- Katedra psychologie FF UP Olomouc
- Rozsah: 70 hodín teórie, 200 hodín praxe v zdravotníckom zariadení
2009 – 2010Krátkodobý výcvik v krátkej terapii zameranej na riešenie (SFBT) so zameraním na prácu s traumatizovanými klientami
- Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín
- Lektor: Hélène Dellucci (FR)
- Rozsah: 72 hodín

Ďalšie krátkodobé kurzy a semináre v biodynamickej body-psychoterapii, biosyntéze, transpersonálnej psychoterapii a holotropnom dýchaní, Gestalt terapii, regresnej terapii, procesorientovanej psychológii a koncentratívnej pohybovej terapii v celkovom rozsahu viac ako 340 hodín.